PROIZVODNI PROGRAM

JAVNE OBJAVE

ARHIV - JAVNE OBJAVE

AD LIVNICA "KIKINDA"KIKINDA
Miloševački put 34

Broj zaposlenih:1850
Površina( po katastru)
zemljište:765.517 m2
pod objektima:60.080 m2

Tehnologije:
livenje gvoždja, livenje čelika, mašinska obrada

Primarni proizvodi:
delovi za autoindustriju,specijalni alati, alatne mašine i druga oprema

A.D. LIVNICA »KIKINDA«
23300 Kikinda, Miloševački put 34
Telefon: + 381 230 422 860
telefaks: + 381 230 421 544


Livnica Kikinda, Miloševački put 34, Kikinda